História

2015

Závod sa stal súčasťou Schreiber Foods - jednej z najväčších mliekarenských spoločností na svete - ako Schreiber Slovakia s.r.o. Spoločnosť Schreiber Foods bola založená v USA v roku 1945.

2005

Závod sa stal súčasťou francúzskej mliekarenskej spoločnosti Senoble, rodinnej firmy, ktorej počiatky siahajú do roku 1921.

2001

Závod odkúpila francúzska spoločnosť Bongrain SA.

1996

Do Zvolenskej mliekarne vstupuje priamy potomok zakladateľov a vlastníkov závodu - pani Wittmannová. Popri Zvolenskej mliekarni neskôr vzniká spoločnosť s ručením obmedzeným I. Wittmann & syn.

1989

Po revolúcii došlo k rozpadu Stredoslovenských mliekarní.

1987

Od roku 1987 sa mliečne výrobky vyrábali pod záštitou Stredoslovenských mliekarní š.p., podniku, ktorý združoval viacero mliekarní v regióne.

1948

Pod vplyvom politických zmien v Československu sa závod stal súčasťou Banskobystrických mliekarní a neskôr Stredoslovenskej mliekarne n.p.

1947

Prvý mliekarenský závod bol vo Zvolene postavený v roku 1947.

1899

Spracovanie mlieka bolo v okolí Zvolena známe už v 19. storočí.