Kontakty

Zvolenská mliekareň s.r.o.
T. G. Masaryka 8580
960 01 Zvolen
Slovensko

Tel.: +421 (0) 45 53 11 174
Fax: +421 (0) 45 53 21 862
E-mail: obchod@zvolenskamliekaren.sk

Personálne oddelenie:

E-mail: praca@zvolenskamliekaren.sk

Finančné oddelenie:

E-mail: uctaren@zvolenskamliekaren.sk
Došlé faktúry: faktura@zvolenskamliekaren.sk

IČO: 31629857
DIČ:    2020476766
IČ DPH: SK2020476766

Bankové spojenie:
CITIBANK Europe plc, Mlynské nivy 43, 825 01  Bratislava
IBAN: SK82 8130 0000 0021 1261 0101
SWIFT: CITISKBA

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vložka č. 2752/S