Kontakty

Zvolenská mliekareň s.r.o.
T. G. Masaryka 8580
960 01 Zvolen
Slovensko

Tel.: +421 (0) 45 53 11 174
Fax: +421 (0) 45 53 21 862
E-mail:
obchod@zvolenskamliekaren.sk
info@zvolenskamliekaren.sk

Personálne oddelenie:

E-mail: praca@zvolenskamliekaren.sk

Finančné oddelenie:

E-mail: uctaren@zvolenskamliekaren.sk
Došlé faktúry: faktura@zvolenskamliekaren.sk

IČO: 31629857
DIČ:    2020476766
IČ DPH: SK2020476766

Bankovné spojenie:

Tatra banka a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,
IBAN: SK98 1100 0000 0029 4303 2963
SWIFT: TATRSKBX

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici vložka č. 2752/S