O nás

Značka jogurtov Zvolenský sa v apríli 2015 stala súčasťou Schreiber Foods, jednej z najväčších mliekarenských spoločností sveta.

Spoločnosť Schreiber Foods bola založená v roku 1945 v USA a vo svojich začiatkoch sa zameriavala predovšetkým na výrobu syrov. Postupom času rozšírila svoje portfólio aj o ďalšie mliekarenské produkty ako jogurty či mliečne nápoje.

V roku 2014 vstúpila spoločnosť Schreiber Foods na európsky trh viacerými akvizíciami a v roku 2015 sa k týmto akvizíciám pridal aj výrobný podnik vo Zvolene so značkou Zvolenský.

Závod vo Zvolene sa špecializuje najmä na výrobu jogurtov a mliečnych nápojov.

História výroby mliečnych výrobkov v regióne Zvolen

  • Spracovanie mlieka v regióne bolo známe už v 19. storočí.
  • 1947 – výstavba prvého mliekarenského závodu vo Zvolene.
  • 1948 – pod vplyvom politických zmien v Československu sa závod stal súčasťou Banskobystrických mliekarní, neskôr súčasťou Stredoslovenskej mliekarne, n.p.
  • Od roku 1987 sa mliečne výrobky vyrábali pod záštitou Stredoslovenských mliekarní š.p. (podniku, ktorý združoval viacero mliekarní v regióne).
  • Po revolúcii v roku 1989 došlo k rozpadu Stredoslovenských mliekarní.
  • 1996 – do štruktúr Zvolenskej mliekarne vstupuje priamy potomok zakladateľov a vlastníkov zvolenského závodu – pani Wittmannová a vzniká spoločnosť I. Wittmann & syn.
  • 2001 – závod odkúpila francúzska spoločnosť Bongrain SA.
  • Od 1.9.2005 bol závod súčasťou francúzskej mliekarenskej spoločnosti Senoble, rodinnej firmy, ktorej počiatky siahajú do roku 1921.
  • Od apríla 2015 je závod súčasťou jednej z najväčších mliekarenských spoločností sveta Schreiber Foods ako Schreiber Slovakia s.r.o.